Om klubben

Föreningen Alingsås Vårgårda Discgolfklubb bildades hösten 2007 av ett antal discgolf-entusiaster i Alingsås och Vårgårda.

Bland annat så anordnar vår förening vecko-tävlingen “Alingsås-Vårgårda touren”, vi underhåller och utvecklar discgolfbanorna i Alingsås/Vårgårda och vi jobbar för att öka intresset för discgolf.

Styrelse

Ordförande: Ellinor Rosenius, ordforande@avdiscgolf.se
Kassör: Mats Hjerpe, kassor@avdiscgolf.se

Representanter från Alingsås sektionsstyrelse:
Vice ordförande: Magnus Öman, viceordforande@avdiscgolf.se
Sekreterare: Ellinor Rosenius, sekreterare@avdiscgolf.se
Övrig ledamot: Johan Jonsson
Övrig ledamot: Jesper Lindblad

Representanter från Vårgårda sektionsstyrelse:
Övrig ledamot: Magnus Andreasson
Övrig ledamot: Kim Arvidson
Övrig ledamot: Oskar Johansson

Föreningsuppgifter

Alingsås Vårgårda Discgolf
c/o Inge Johansson
Blåmesgatan 6
44732 Vårgårda

Organisationsnummer: 802438-6883
Föreningsnummer hos Riksidrottsförbundet: 41001
Bankgiro: 226-1014
Swish (medlemsavgifter, licenser mm.): 1232124162
Swish (tävlingsavgifter): 1235104641