Dokument

Protokoll

Protokoll från årsmötet 2022-02-26

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan för 2022

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse för 2021

Stadgar

Stadgar för AVDGK
Sektionsinstruktioner

Önskas annat eller äldre material kontakta styrelsen.