Bli medlem

Så här gör du

Skicka ett mail till nymedlem@avdiscgolf.se. I mailet skriver du dina uppgifter:

  • Namn
  • Efternamn
  • Gata
  • Postnr
  • Postadress
  • Personnr
  • E-post

Betala sedan in medlemsavgiften på bankgiro 226-1014 eller via Swish 1232124162.

Är ni familj maila då ovanstående uppgifter (på varje medlem) till
familj@avdiscgolf.se och betala in familjeavgiften på vårt bankgiro eller Swish.

Medlemsavgifter (per kalenderår)
  • Junior (t.o.m. det år du fyller 18 år): 50 kr
  • Vuxen: 150 kr
  • Familj: 300 kr

Tack för ditt stöd!