Vad är då discgolf?

Discgolf eller frisbeegolf är en variant av golf som spelas med en disc (frisbee) där det handlar om att kontrollera en discs flykt genom banans hinder och svårigheter. Du börjar på en markerad utkast-plats, och målet är att kasta din disc i en för ändamålet avsedd korg med minsta möjliga antal kast.

I discgolf använder man sig av relativt tunga discar av plast på c:a 150-180 gram. Discgolfkorgen är tillverkad av metall och har kedjor för att få discen att stanna upp, samt en korg under kedjorna för att samla upp discarna i. Ett hål är avslutat när discen ligger kvar i denna korg.

Svårigheterna består av dels hålens längd, hinder i form av träd och buskar och höjdskillnader. Vid blåst fungerar även vinden som en svårighet att bemästra.

En duktig discgolfare kastar drygt 100 meter utan problem. De allra bästa kastar omkring 140-160 meter i vindstilla.

Det är lätt att lära sig, minimal kostnad och det lär dig respekt, diciplin och är en hälsosam livsstil.